Musik


Musikrepertoaren består av olika sånger från diverse genrer. Det finns alltid någon lämplig låt beroende på evenemanget som hålls.